Užití digitálního obsahu

PRAVIDLA UŽITÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PM-design

(e-book/videokurz)

  1. Kupující souhlasí se zpřístupněním digitálního obsahu před lhůtou 14 dní od vytvoření objednávky a bere tímto na vědomí, že okamžitým poskytnutím digitálního obsahu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
  2. Kupující bere na vědomí, že je oprávněn při využití služby užít zpřístupněný digitální obsah výhradně pro svoji vlastní osobní potřebu.
  3. Kupující není oprávněn digitální obsah ani jeho část kopírovat v jakékoli formě nad rámec své osobní potřeby a není oprávněn zpřístupňovat ho dalším osobám.
  4. Kupující bere na vědomí, že jakékoli jednání porušující shora uvedené zákazy je porušením práv na ochranu duševního vlastnictví
    s možností postihu podle zákona.
Zpět do obchodu